XiVO Hu routing Tutorial: Teem outbound Hu tseem khiav nrog XiVO

Qauv Google suab Ntsaws Hu Template unter Verwendung des Simonics SIP Gateway

Rau cov raug U.S.. tsoos 10 Numbers peb siv peb hu Google suab cev, txij li thaum cov hu li U.S.. thiab Canada yuav tau them. Ob leeg rau tas zoo li Mobilgespräche.Ein xws nkaus kuj tiv thaiv tiv thaiv ib txhia NAPA hu, ua rau tsis tshua muaj high nqi, vim hais tias Google sim ntawd no. Ib yam li Western Europeans nws tsis yog ib qho yooj yim kom paub qhov txawv xws xov tooj. In den USA gibt es keine speziellen Mobilnummern wie in Deutschland so dass man auch hier nicht unterscheiden kann ob Kosten entstehen oder nicht. Kev qhia ntxiv muaj nyob rau hauv cov nram qab no Wikipedia tsab xov xwm.

Nws yuav tsum tau muab sau tseg, hais tias cov Simonics Gateway thiab Google suab ib 11 cia siab tias tus lej (qho xyaum rau kev deb hu nyob rau hauv lub US) Deswegen fügen wir die 1 ntxiv raws li ib tug prefix rau cov ntsaws hu.

xivo-outgoing2xivo-outgoing3

Qhov tsab xov xwm yog raws li ib tug ncej los ntawm Ward Mundy:

XiVO Hu routing Tutorial: Teem Up outbound Hu tseem khiav nrog XiVO

One thought on “XiVO Hu routing Tutorial: Teem outbound Hu tseem khiav nrog XiVO

Lus raug kaw.