توکس Pinzette جرالد تاریخچه طراحی (توسعه است Idee: Tocan.de, ایرسا CO جراحی) Um Eine Pinzette herzustellen sind bis zu 42 Schritte in Handarbeit notwendig

مهم ترین گام در کوتاه:

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

First is forging then milling then broaching then filing then ring filing then jaws formation said serration then belt grinding then fitting then tempring then dull brush and final setting then washing and then labeling and then packing
مجوز عوام خلاق
TTT Tocan-Tweezer Tux variations by Daniela Tocan & Irsa Surgical تحت مجوز کریتیو کامانز Attribution-ShareAlike در 4.0 مجوز بین المللی.
مجوز های فراتر از محدوده این مجوز ممکن است در دسترس باشد http://irsasurgicalco.com.

Tocan Logo für Etuis

Tocan Logo für Etuis

20151013_192908 20151013_192918

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

20151015_011345 20151015_011527 20151015_082306

Gerald Pinzette Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette Antimagnetisch

Gerald Pinzette unterschiedliches Finish

Gerald Pinzette unterschiedliches Finish

 
مجوز عوام خلاق
TTT Tocan-Tweezer Tux variations by Daniela Tocan & Irsa Surgical تحت مجوز کریتیو کامانز Attribution-ShareAlike در 4.0 مجوز بین المللی.
مجوز های فراتر از محدوده این مجوز ممکن است در دسترس باشد http://irsasurgicalco.com.
 

20151015_083006 20151015_082957 20151015_082807

Gerald Pinzette unterschiedliches Finish Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette unterschiedliches Finish Edelstahl Antimagnetisch20151015_082537

 

 

 
مجوز عوام خلاق
TTT Tocan-Tweezer Tux variations by Daniela Tocan & Irsa Surgical تحت مجوز کریتیو کامانز Attribution-ShareAlike در 4.0 مجوز بین المللی.
مجوز های فراتر از محدوده این مجوز ممکن است در دسترس باشد http://irsasurgicalco.com.
 

 

 

 

ATT_1444912155552_20151015_011345 ATT_1444912102720_20151015_082342 ATT_1444911746275_20151015_083203

 

20151015_083203

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch

Gerald Pinzette Titan und Edelstahl Antimagnetisch
Final Finish Satin

مجوز عوام خلاق
TTT Tocan-Tweezer Tux variations by Daniela Tocan & Irsa Surgical تحت مجوز کریتیو کامانز Attribution-ShareAlike در 4.0 مجوز بین المللی.
مجوز های فراتر از محدوده این مجوز ممکن است در دسترس باشد http://irsasurgicalco.com.

دانیلا آنها در Behance بازیدانیلا آنها در بلاگر بازیدانیلا آنها در ایمیل بازیدانیلا آنها در فیس بوک لمسیدانیلا آنها در بازی گوگلدانیلا آنها در توییتر لمسدانیلا آنها در وردپرس بازیدانیلا آنها در یوتیوب را لمس
Daniela Tocan
Hi, ich bin Daniela, صاحب Tocan پزشکی, وسایل جراحی برای سوء استفاده. وب سایت Tocan.de به برجسته فلسفه خدمات شرکت. خدمات و پشتیبانی مهره های اصلی این شرکت می باشد.